Öğrenme Bozuklukları

Kısa Bilgilendirme

Dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır. Aynı zamanda, kişinin bilgiyi depolaması, işlemlemesi ve üretmesi konusunda da zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Çocuklarda daha sık gözlemlenmesiyle birlikte öğrenme güçlüğüne yetişkinlerde de rastlanmaktadır. Kişinin öğrenme güçlüğüne sahip olup olmadığı bazı durumlarda fark edilmeyebilir ve kişi bununla hayatını sürdürebilir. İlköğretim dönemi belirtileri: Okuma yazmayı ve sayıları öğrenmede zorluk, Matematik işaretlerini karıştırma (Örn; “x” yerine “+”), Kelimeleri tersten okuma (Örn; “ev” yerine “ve”), Yüksek sesle okumayı ve yazı yazmayı reddetme, Saati öğrenmede zorluk, Yön kavramlarını ayırt edememe (sağ-sol, kuzey-güney), Yeni becerileri öğrenmede yavaşlık, Arkadaşlık kurmada zorluk, Ev ödevlerini unutma, Nasıl çalışması gerektiğini bilememe, Mimik ve beden hareketlerini anlamada güçlük çekme. Öğrenme güçlüğü çeken her çocuk farklıdır ve birbiriyle aynı özellikleri taşımaz. Bu nedenle, özelliklerin belirlenmesi ve tanı alması için ayrıntılı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulur. Öğrenme güçlüğü neden olur? Öğrenme güçlüğünün nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte araştırmalar beyin yapısındaki işlevsel farklılar ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Bu farklılıklar doğuştan gelir ve kalıtımsaldır. Anne – babada benzer bir öykü varsa ya da kardeşlerden bir tanesinde öğrenme güçlüğüne rastlandıysa diğer çocukta da görülme ihtimali artmaktadır. Bazı durumlarda, doğum öncesi ya da sonrasında yaşanan bir sorun da (hamilelik sırasında alkol kullanımı, oksijen azlığı, prematüre ya da düşük kiloda doğum gibi) öğrenme güçlüğüne etken olabilmektedir. Ekonomik zorluklar, çevresel faktörler ya da kültürel farklılıkların öğrenme güçlüğüne neden olmadığı unutulmamalıdır. Türleri Okuma Bozukluğu (Disleksi) Yazma Bozukluğu (Disgrafi) Aritmetik Bozukluğu (Diskalkuli) Sözel Olmayan Öğrenme Bozukluğu
Sohbeti aç
Yardım İstermisiniz?
Merhaba, bilgi almak ister misiniz?